บัตรกดเงินสดและการคิดดอกเบี้ย

บัตรกดเงินสด เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างหนึ่ง ที่ทางสถาบันการเงินออกให้ในรูปแบบบัตรคล้ายๆบัตรเครดิต แต่ไม่สามารถนำไปรูดซื้อสินค้าหรือซื้อสินค้าออนไลน์ได้เหมือนกับบัตรเครดิต อัตราและการคำนวณดอกเบี้ยของบัตรกดเงินสดนั้น จะแตกต่างจากบัตรเครดิต คือ จะเป็นการคิดแบบลดต้นลดดอก ตามจำนวนวันที่ใช้จริงหรือเรียกง่าย ๆ ก็คือคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันนั่นเอง บัตรกดเงินสดสามารถใช้เป็นวงเงินสดหมุนเวียนได้ตลอด เมื่อชำระยอดเงินคืนเข้าไปในบัญชีบัตรกดเงินสดก็จะได้วงเงินคืนกลับมาใช้ได้อีก

สมมติว่า กดเงินออกมา 30,000 บาท วันที่ 1 กันยายน 2561 แล้วชำระเงินคืนในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 แสดงว่า กดเงินออกมาใช้ทั้งหมด 31 วัน คิดดอกเบี้ยดังนี้

จำนวนดอกเบี้ย=จำนวนเงินที่ใช้ไปx อัตราดอกเบี้ยxจำนวนวันที่ใช้ไป/365
= 30,000 x 28% x 31/365
= 713.42
ดังนั้น เงินต้น30,000 บาท ดอกเบี้ย 713.42 บาท รวมที่ต้องจ่ายให้ทั้งหมด 30,713.42 บาท
อาจจะชำระแค่ขั้นต่ำหรือจ่ายทั้งจำนวนก็ได้ ตามที่แต่ละคนสะดวก

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *